Hacettepe Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi
Anasayfa
Hacettepe Üniversitesi Biyomekanik Araştırma Grubu

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Biyomekanik Laboratuvarı'nın, amacı, doğru hareket tekniğinin ve becerilerinin geliştirilmesi, hareketin optimizasyonuyla sporcuda hareket veriminin arttırılması, sportif yaralanmaların önlenmesi ve yeni tekniklerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Laboratuvarımızdaki ekipmanlar ihtiyaç duyulduğunda açık ve kapalı spor alanlarına da taşınabilmeye imkan vermektedir. Harekete müdahale etmeden incelemenin en uygun yöntemi olan kameralar yardımıyla yapılan görüntü analizi, sporcunun yerle temasından oluşan tepki kuvvetlerinin ölçülmesi, hareketi meydana getiren kasların sensörler yardımıyla belirlenmesi bu laboratuvardaki çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Kamera ve yazılımları, kuvvet platformu ve elektromiyografik kas ölçüm sistemleri kullanılarak hareketin kinematik ve kinetik analizlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarımızda Spor Biyomekaniği özelinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmalar yürütülürken, lisans öğrencilerinin de hareket analizine ilişkin yazılımları (Matlab/Python) temel düzeyde öğrenmeleri ve hareket analizini kullanabilecek bilgiye sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

Bilgisayar ortamında geliştirilen en-iyileme yöntemleriyle hareketlerin veriminin arttırılması da biyomekanik laboratuvarının benzeşim çalışmalarını oluşturmaktadır.


Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Lisansüstü eğitimimiz, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilimdalı olarak yürütülmektedir. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı: Yüksek lisans ve doktora derecelerinden oluşmaktadır. Lisansüstü eğitim programları ile ilgili detaylı bilgi almak, başvuru şartlarını ve tarihlerini öğrenmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.İnsan Vücudunun Sınırlarının Araştırıldığı Bir Alan: Spor Biyomekaniği
Tübitak Bilim Genç'te yayınlanan diğer tanıtıcı videolar:
Sporcuların Hareketleri Nasıl Analiz Ediliyor? - video
Spor Biyomekaniği Eğitimi - videoDuyurular
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Biyomekanik Araştırma Grubu (BAG)
06800 Beytepe Ankara